مهاجرت به آمریکا EB4

شما ممکن است واجد صلاحیت مهاجرت به آمریکا EB4 باشید، اگر مهاجرخاص باشید در اولویت چهارم روادید هستید. مهاجران ویژه زیر واجد شرایط برای ویزای اولویت چهارم باشید.
کارگران دینی، کارمندان رادیو و تلویزیون، مترجمان عراقی یا افغانی، عراقی هایی که ایالات متحده را یاری کردند، کارکنان سازمان بین المللی، پزشکان، افراد نظامی، کارکنان کانال پاناما، کارکنان بازنشسته ناتو6، همسران و فرزندان مرحومین ناتو6