گرین کارت آمریکا EB5 – ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5

ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5 مسیر مناسب تری را برای گرین کارت آمریکا EB5 ارائه میدهد که مبتنی بر سرمایه گذاری آمریکاست. ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5 نیازمند اداره امور روزمره تجارت توسط متقاضی نیست. وقتی در تجارت موجود سرمایه گذاری کردید، همین کافی است.

تعیین صلاحیت برای ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5 به قرار زیر میباشد :

  • سرمایه گذاری 1 میلیون دلاری و استخدام ده نفر در هرکجای آمریکا
    سرمایه گذاری 500.000دلاری و استخدام ده نفر در منطقه ای که نرخ بیکاری بیشتر از متوسط نرخ بیکاری تا 150% است.
  • سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای

مناطق مشخص شده INS معروف به مراکز منطقه ای مستعد دریافت سرمایه گذاری می باشند. INS بیش از ۱۰ مرکز منطقه ای مصوب دارد. سرمایه گذاران مراکز منطقه ای بر  ایجاد غیر مستقیم شغل تا استخدام غیر مستقیم کارمند تاکید دارند. یک حرفه ای ذیصلاح از قبیل اقتصاد دان، باید برای استخدام غیر مستقیم تعیین صلاحیت شود. اگر مرکز منطقه ای در ناحیه ای با بیکاری بالا باشد، سرمایه مورد نیاز به 500.000دلار کاهش می یابد.
از 10.000 پرونده ویزای سرمایه گذاری آمریکا ( یعنی ویزای EB5 ) 5000 پرونده از آنها برای افرادی هستند که تحت برنامه جامع مرکز منطقه ای INS می باشند. تا این تاریخ، سهیمه آنها خیلی زیاد نشده است.

ویزای تجاری و سرمایه گذاری آمریکا
سرمایه گذاران فردی میتوانند بین چهار مقوله مهاجرت آمریکا یکی را انتخاب نمایند.
L-1A مدیران بین المللی
مدیر یا مجری که برای شرکت خارجی کار میکند، باید تا 50%  مالکیت مرسوم شرکت را عهده دار باشد. مدیر باید  به مدت سه سال گذشته برای شرکتهای خارجی کار کرده و برای کار در سمت های مدیریت یا اجرایی، برای شرکتهای آمریکایی کار کرده باشد.
E-1 معاهدات تجار
مدیران یا مجریان کشورهای ذیربط میتوانند تجارت بین آمریکا و کشور متبوع را کنترل نمایند. منظور از پایدار سازی به معنای داشتن درآمدی بالغ بر 500000دلار یا بیشتر طی یک سال است.
E-2 معاهده سرمایه گذاران
مالک یا توسعه دهنده شرکت جدید که از شرکتهای متبوع باشد( به لیست کشورهای مراجعه نمایید) باید مالک بیش از 50% از سهم سرمایه گذاری اشتغال در آمریکا باشد. به عنوان قانون کلی، پایداری به معنای درآمد 200000دلاری یا بیشتر از آن است. هرچند سرمایه گذاریهای کمتر غالبا، خطر انکار سرمایه را براساس سرمایه های 200000دلاری در جنوب، تصویب کردند.
EB5 سرمایه گذاران مهاجر
افراد باید در زمینه های بیکاری به اندازه 500000دلار ( 1505 نرخ بیکاری ملی ) یا 1.000.000دلار سرمایه گذاری نمایند و طی دو سال، 10 نفر را استخدام نمایند یا در بخش مرکز اشتغال محلی سرمایه گذاری کرده یا از مطالعات شغلی بجای اشتغال مستقیم استفاده نمایند. چون این مقوله بسیار بحث انگیز است لذا زمان های پردازش INS بسیار کند و غیر قابل پیش بینی است.
هیچ یک از موارد سرمایه گذاری دارای نیازهای زبان، آموزش یا تجربه تجاری نیستند.
درخت تصمیم گیری سرمایه گذار
در کشور خود مالک تجارت بوده و میخواهید دفتر یا شعبه، شرکت وابسته یا زیر مجموعه ای را در آمریکا تاسیس نماید.
از ویزای LIA استفاده کنید. INS 1 سال به شما وقت میدهد تا تجارت آمریکا را با دوره های قابل تمدید هفت ساله، شروع نمایید. بیشترین مزیت ویزای LIA این است که براحتی میتواند بعد از انجام تجارت در آمریکا، به گرین کارت تبدیل شود.
تجارت خود را در کشور داخلی شروع و کنترل نمایید که قبلا در آمریکا شعبه، وابسته یا شرکت زیر مجموعه داشته اید
بدون آمدن به آمریکا میتواند به عنوان انتقال مدیریتی از خارج، تقاضای گرین کارت نمایید یا میتوانید به عنوان E1,E2 وارد آمریکا شوید. در همه این موارد، میتوانید به عنوان مدیر بین المللی درخواست گرین کارت دهید( یعنی یکی از سه سال قبل به عنوان مدیر یا مجری شرکت خارجی کار کرده باشید)
میخواهید تجارتی را در آمریکا شروع نمایید که با شرکت خارجی، ارتباطی ندارد.
اگر شهروند یا ساکن کشوری باشید که از E1 استفاده می کند، یا تجارت شما براساس آن استوار است، میتوانید از E2 استفاده کنید. اگر به عنوان انتقال مدیریتی تعیین صلاحیت نشدید، هیچگاه نمیتوانید تقاضای گرین کارت بدهید مگر اینکه 500000 یا 100000 دلار سرمایه گذاری نمایید. اگر بخواهید بدانید چرا، با ما ارتباط برقرار نمایید. در غیر آن، از ایده ما استفاده نمایید.
حال باید تفاوتهای اساسی بین ویزاهای E و گرین کارت را بدانید.
گرین کارت خیلی زیاد طول می کشد و مجوز آن از یک روز تا چند هفته است، باید برای تحصیل درخواست بدهد. دارندگان گرین کارت به سیستم طبقه بندی آمریکا ارتباط داشته و باید سکونت دایمی خود در آمریکا را اعلام نمایند. وابسته های دارنده گرین کارت، برای بقیه زندگی خود میتوانند گرین کارت ها را دریافت نمایند.
دارنده های ویزای E فقط برای خود و شرکتهای ویزای E اقدام می کنند. ویزای E میتواند با عملکرد ویزای E تمدید شود. ویزاهای E طی 5 سال صادر می شوند. کودکان وابسته ویزای E در صورتی وضعیت ویزای E را از دست میدهند که به 21 سالگی رسیده باشند. در آن زمان، آنها باید وضعیت دیگری را بدست آورند. دارنده های ویزای E و وابسته های آنها میتوانند در آمریکا تحصیل نمایند. دارنده های ویزای E در در هیچ زمان خاصی در آمریکا زندگی نکردند و میتوانند امور خود را مرتب نمایند چون آنها به سیستم مالیاتی ارتباطی ندارند.
آنهایی که خواستار بازنشسته شدن در آمریکا هستند و برای شش ماه از سال در آمریکا زندگی کردند و فرزند زیر 21 سال ندارند، باید سرمایه گذاری ویزای E را تجربه نمایند. در این مورد، ویزای E برای اهداف مالیاتی بهتر بوده و تا شش ماه، نیازی نیست تا وارد آمریکا شوند. آمریکا مقوله ویزای بازنشستگی ندارد. ویزای E خاتمه هم می یابد.
خانواده هایی با فرزندان جوانتر باید سرنوشت فرزندان خود را تا 21 سالگی، در نظر داشته باشند. در این مورد، گرین کارت ها ، بهترین گزینه هستند. اگر گرین کارت، ممکن نبود، آنوقت بررسی نمایید که بچه ها نمیتوانند با ویزای F1 اقدام نمایند، لذا تحصیل باعث می شود تا ویزاهای H1B عملی شده و بعد از ازدواج افراد با هم،  بیشتر شهروند آمریکا می شوند. اگر صلاحیت دریافت گرین کارت را ندارید، و میخواهید بچه های خورد را در معرض فشار مهاجرتی قرار دهید، بهتر است در بخش E5 سرمایه گذاری نمایید.
اگر در همه اینها نتیجه نگرفتند، EB-5 را در نظر گیرید.
EB5بحث انگیز بوده است. اگر مسایل خود را بررسی نمایید، متوجه مسایل ترسناکی خواهید شد. واقعیت براساس ایده های ما استوار است. ابتدا، شما در حال بررسی  این موضوع هستید چون  برای سایر موارد تعیین صلاحیت نشدید، میخواهید به گرین کارت برسید. اکر در بخش مهاجرت، سرمایه گذاری کرده باشید، INS  فایل و پرونده شما را انکار خواهد کرد. این بسیار ساده است. اگر به عنوان شخص، سرمایه گذاری کرده باشید، بعد از دوره طولانی مدت پردازش  باید پرونده خود را تصویب نمایید تا برنامه و تجربه آموزشی شما به عنوان اپراتور ثابت شود. بخاطر زمان های پردازش نامعلوم، پیشنهاد می کنیم که ابتدا ویزای E درخواست دهید و بعد ویزای EB5 را درخواست دهید.