فرم DS-160

یکی از مهم ترین مراحل برای اخذ ویزای آمریکا که در هنگام گرفتن وقت سفارت امریکا باید با دقت زیادی طی شود پر کردن فرم می باشد.

فردی که در کنسولگری آمریکا مسئول مصاحبه با شما است اطلاعات شخصی و خانوادگی شما را برطبق آنچه در فرم DS-160 پر کرده اید مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.لذا باید در تکمیل آن کمال دقت و حوصله را داشته باشید.از انجائیکه تکمیل کردن این فرم نیاز به آشنائی کامل به زبان انگلیسی و اصطلاحات ان دارد لذا ما نمونه فارسی این فرم را برای شما آماده نموده ایم.شما میتوانید با مراجعه به قسمت فرم وقت سفارت آمریکا در وبسایت راه ابریشم آنرا دانلود نموده و به صورت فارسی تکمیل نمائید.همکاران ما اطلاعات شما را به زبان انگلیسی و با دقت بالا در سایت وقت سفارت وارد و تائید ان را به شما تحویل میدهند.