سؤالات متداول در مورد فرم DS-160

فرم DS-160 در وبسایت مرکز فرمهای تقاضای الکترونیکی کنسولگری موجود و قابل دسترسی میباشد. در وبسایت سفارتخانه های آمریکا که از طریق اینترنت تقاضای ویزا می پذیرند نیز لینک مربوطه برای این فرم موجود است.

https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx

خیر. پاسخ کلیه سؤالات فرم تقاضا، مگر در صورت ذکر، باید به انگلیسی و با الفبای انگلیسی باشند. ممکن است فرمهائی که به زبانی غیر از انگلیسی پر شده اند رد شوند و شما مجبور شوید فرم جدیدی پر و ارسال کنید.

پر کردن بیشتر جایگاهها در فرم DS-160 الزامیست. فقط میتوانید جایگاههائی که با کلمه “انتخابی” یا “Optional” مشخص شده را خالی بگذارید. برخی جایگاهها هم این امکان را بشما میدهد تا گزینه “شامل حال من نمی شود” یا “Does Not Apply” را انتخات کنید. در صورتیکه سؤال آن جایگاهها شامل حال شما نمیشود، میتواند مربع کنار “Does No Apply” را علامت بزنید. دیگر جایگاهها باید همه پر شوند: در صورتیکه یکی از جایگاههای الزامی پر نشده باشد، فرم بطور اتوماتیک به شما اجازه ارسال آنرا نخواهد داد. در چنین شرایطی، یک پیام “اشتباه کرده اید” ظاهر میشود و تا شما آن جایگاهها را پر نکنید قادر به ادامه نخواهید بود. علاوه براین، اگر به سؤالاتی هم که شامل حال شما میشود پاسخ ندهید، ممکن است تقاضای شما رد شود.

حدوداً پس از 20 دقیقه که اطلاعاتی وارد آن نشود فرم DS-160 بطور خودکار غیرفعال میشود. این قابلیت به لحاظ حفاظت از اطلاعات شما پیش بینی شده است. زمانی که فرم غیر فعال شود، کلیه اطلاعاتی را که وارد کرده اید از دست میدهید. برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، فرم را در حین پر کردن هر ازگاه یکبار، ذخیره کنید. برای این منظور دگمه “Save” واقع در وسط انتهای فرم، را بزنید. با این عمل، شما موقتاً فرم خود را ذخیره کرده اید. برای آنکه فرم خود را بطور دائم ذخیره کنید دگمهء “فرم را در فایل ذخیره کن” یا “Save Application to File” را بزنید. سپس دگمهء “ذخیره” یا “Save” در پنجره دانلود فایل (File Download) را بزنید. محلی در کامپیوتر خود را برای ذخیرهء فرم تقاضا انتخاب کرده، به آنجا بروید و دگمهء ذخیره یا “Save” را در پنجره “Save As” بزنید. کامپیوتر فرم را در محل انتخاب شده شما ذخیره خواهد کرد. پس از آنکه دانلود و ذخیره صورت گرفت دگمهء بستن یا “Close” را بزنید تا به فرم بازگردید. سپس میتوانید با استفاده از گزینهء “Import Application Date” در قسمت “Getting Started” اطلاعات وارد شده را مجدداً ببینید.

برای اطلاعات کامل در مورد استفاده از دوربین دیجیتالی و توانائیهای لازم برای اسکن کردن عکس، لطفاً به قسمت راهنمای استانداردهای عکس یا photo quality standards guide مراجعه کنید.

وجود ایکس در آن محل به معنای آنست که عکس ضمیمه نشده است. در این صورت شما باید یک قطعه عکس چاپ شده مطابق با استاندارد بهمراه صفحهء تأئید (confirmation page) فرم DS-160 ارسال کنید. لطفاً ابتدا با کنسولگری یا سفارت مورد نظر خود تماس گرفته و دستورات لازم برای ضمیمه کردن عکس به صفحهء تأئید را بگیرید. اطلاعات مربوط به عکس چاپی را میتوانید در لینک Nonimmigrant Photograph Requirements بیابید. اگر عکستان در صفحهء تأئید دیده میشود، عمل ضمیمه کردن موفق بوده و نیازی به عکس چاپ شده نمیباشد.

برای آنکه تغییراتی که از طریق review page میدهید ذخیره شوند باید از دگمه های موجود در پائین هر صفحه استفاده کنید و نه دگمه های عقب/جلوی براوزر یا در حاشیه چپ صفحه.

بله! در صورت امکان پیش از آنکه فرم خود را ارسال کنید، آنرا بر روی کامپیوتر یا یک CD ذخیره کنید. این کار دو مزیت دارد. اول، در صورتیکه کنسولگری یا سفارت تقاضای شما را به علت کامل نبودن فرم رد کند، میتوانید با مراجعه به نسخه ذخیره شده خود، اشکالات را برطرف کرده و مجدداً بدون آنکه مجبور شوید همه سؤالات را بار دیگر پاسخ دهید، آنرا ارسال کنید. دوم، اگر شما بدفعات تقاضای ویزا میکنید، میتوانید فقط اطلاعات جدید را وارد کرده و فرم به روز شده را ارسال کنید. بدین ترتیب در وقت صرفه جویی کرده چرا که دیگر وقت صرف وارد کردن اطلاعات ثابت یا تغییر نکرده، نخواهید کرد.

برای اینکار دگمهء “Save” واقع در وسط انتهای فرم بزنید. این عمل فرم شما را بطور موقت ذخیره خواهد کرد. برای آنکه فرم خود را بطور دائم ذخیره کنید دگمهء “فرم را در فایل ذخیره کن” یا “Save Application to File” را بزنید. سپس دگمهء “ذخیره” یا “Save” در پنجره دانلود فایل (File Download) را بزنید. محلی در کامپیوتر خود را برای ذخیرهء فرم تقاضا انتخاب کرده، از طریق براوزر به آنجا بروید و دگمهء ذخیره یا “Save” را در پنجره “Save As” بزنید. کامپیوتر فرم را در محل انتخابی شما ذخیره خواهد کرد. پس از آنکه دانلود و ذخیره صورت گرفت دگمهء بستن یا “Close” را بزنید تا به فرم بازگردید. سپس میتوانید با استفاده از گزینهء “Import Application Date” در قسمت “Getting Started” اطلاعات وارد شده را مجدداً ببینید.

کلیه صفحات فرم را با خود نیاورید. صفحهء تأئید به تنهائی برای دسترسی به اطلاعات شما کافیست. اما، همراه داشتن صفحهء تأئید در کلیه مراحل تقاضای ویزا لازمیست. بدون صفحهء تأئید، نمی توان به فرم شما دسترسی یافت و تقاضای شما را بررسی کرد.

بله. در صفحهء “Thank You” گزینهء تهیهء فرم خانوادگی یا گروهی را خواهید دید. هنگامی که این گزینه را انتخاب کنید بخشی از اطلاعات شما، مانند مقصد، بطور اتوماتیک به فرم جدید منتقل خواهد شد. دقت داشته باشید که با انتخاب این گزینه برای هر عضو خانواده یا گروه نیز باید فرم جداگانه پر کنید.

بله. بطور مثال، اگر یکی از افراد نام خانوادگی متفاوتی دارد، میتوانید پیش از ارسال فرم آنرا تصیح کنید.

بستگی دارد. اگر بعنوان سرمایه گذار اصلی (E-2) درخواست ویزا میکنید کافیست که فرم DS-160 را پر کنید. اما، اگر بازرگانی از یکی از کشورهایی هستید که با آمریکا پیمان بازرگانی دارد یا مدیر عامل، مدیر، یا کارمند عمده ای در شرکتی با ملیت یکی از همین کشورها هستید، علاوه بر DS-160 شما و یا کارفرمایتان باید فرم DS-156E را نیز پر کند. فرم اطلاعات شرکتها برای E-Visa، سال آینده با فرم جدید DS-161 جایگزین خواهد شد. آنگاه شما یا کارفرمایتان میتوانید با پر کردن آن فرم، از طریق اینترنت درخواست ویزای خود را به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال کنید. اما تا آن زمان، کلیه مدیران رده بالای شرکتهای کشورهایی که با آمریکا پیمان تجاری داشته که آنها را واجد گرفتن E-Visa میکند، باید با پر کردن فرم DS-156E تقاضای ویزا کنند.